White Hunter 6377 / 1967

White Hunter 6377 / 1967