White Hunter 6377 / 1970

White Hunter 6377 / 1970