White Hunter 6377 / 1971

White Hunter 6377 / 1971