White Hunter 6377 / 1973

White Hunter 6377 / 1973