White Hunter 6377 / 1978

White Hunter 6377 / 1978